english

DOBRE PRAKTYKI

Działalność Stowarzyszenia "NIGDY WIĘCEJ"

Działalność Stowarzyszenia "NIGDY WIĘCEJ"

Celem Stowarzyszenia NIGDY WIĘCEJ - założonego przez Marcina Kornaka -  jest przeciwdziałanie problemom społecznym: rasizmowi, neofaszyzmowi, ksenofobii, nietolerancji.

Misją NIGDY WIĘCEJ jest promowanie wielokulturowości i szacunku dla odmienności, przełamywanie zmowy milczenia wokół problemu rasizmu i ksenofobii, budowanie szerokiego i różnorodnego ruch sprzeciwu wobec dyskryminacji w różnych obszarach życia społecznego. W 1996 r. działacze ze Stowarzyszenia zainicjowali udaną kampanię na rzecz umieszczenia w Konstytucji RP zakazu działania organizacji faszystowskich i rasistowskich (art.13). Stowarzyszenie NIGDY WIĘCEJ jest organizacją niezależną, niezwiązaną z żadną partią polityczną. 


Inicjatywy Stowarzyszenia to:

Brunatna Księga - prowadzona od wielu lat dokumentacja incydentów na tle rasistowskim i ksenofobicznym oraz przestępstw popełnionych przez neofaszystów i skrajną prawicę. Jest ona publikowana w kolejnych numerach magazynu NIGDY WIĘCEJ, na stronie internetowej oraz w formie książkowej. Brunatna Księga stanowi najbardziej obszerne i wiarygodne opracowanie danych na temat przemocy ksenofobicznej (hate crime) w Polsce, z którego często korzystają media i organizacje międzynarodowe. W 2009 r. NIGDY WIĘCEJ stworzyło Centrum Monitorowania Rasizmu w Europie Wschodniej, które bada i dokumentuje przejawy rasizmu, antysemityzmu i ksenofobii w regionie.

Ośrodek informacyjny - współpraca z mediami jest ważną częścią działalności Stowarzyszenia. Dzięki niej NIGDY WIĘCEJ dociera do opinii publicznej w celu propagowania postaw antyrasistowskich oraz wywierania nacisku na właściwe instytucje. Dzięki pomocy NIGDY WIĘCEJ powstało kilka tysięcy artykułów prasowych, audycji telewizyjnych i radiowych, filmów dokumentalnych, książek oraz prac licencjackich, magisterskich i doktorskich poświęconych zjawisku rasizmu i neofaszyzmu.

Wykopmy Rasizm ze Stadionów - skierowana jest głównie do kibiców futbolu, a także zawodników, trenerów, działaczy i dziennikarzy związanych z tą dyscypliną sportu.

Muzyka Przeciwko Rasizmowi - pod hasłem kampanii odbywają się koncerty i festiwale, zaś muzycy zamieszczają logo kampanii na swoich płytach. Stowarzyszenie NIGDY WIĘCEJ wydało siedem płyt składankowych pod hasłem Muzyka Przeciwko Rasizmowi z udziałem wielu znanych artystów z Polski i z zagranicy. Współpracowali z nami m.in. Krzysztof Grabowski Grabaż, Krzysztof Skiba, Ryszard Tymon Tymański, Maciej Szajkowski, Muniek Staszczyk, Lech Janerka, Maciej Zembaty. Kampania została uznana przez prasę muzyczną za jedno z najważniejszych wydarzeń roku 1997 i do dziś jest popularna w środowisku muzycznym. Działalność NIGDY WIĘCEJ wsparł też swoją twórczością znany artysta-plastyk Wilhelm Sasnal.

Program R@cism-Delete - to działania przeciwko rasizmowi rozpowszechnionemu w Internecie. We współpracy z doświadczonymi informatykami z różnych krajów, Stowarzyszenie NIGDY WIĘCEJ likwiduje na podstawie zgłoszeń od internautów, strony propagujące ksenofobię i rasizm. W 2006 r. jako pierwsi w Polsce szeroko poinformowali opinię publiczną o sprawie listy wrogów białej rasy (znanej jako Redwatch), co doprowadziło do reakcji wymiaru sprawiedliwości. Sukcesem zakończyła się inicjatywa Stowarzyszenia, które przez kilka lat prowadziło akcję na rzecz ratyfikowania Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości wraz z Protokołem dodatkowym o zwalczaniu rasizmu. Polska nareszcie ratyfikowała oba dokumenty: http://www.nigdywiecej.org/1567, dzięki czemu państwo może teraz skuteczniej ścigać i karać sprawców, którzy publikują materiały rasistowskie w internecie.

Kontakt i FB -

www.facebook.com/respect.diversity
www.nigdywiecej.org


X
Pobierz