english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Utwór nawołujący do nienawiści wobec uchodźców

Utwór nawołujący do nienawiści wobec uchodźców

Udostępniany w Internecie utwór "Imigranci" znieważa ze względu na pochodzenie i kolor skóry i nawołuje do nienawiści i przemocy.


Podjęte interwencje

16.02.2016

Prokuratura przesyła uzasadnienie decyzji o umorzeniu (brak znamion czynu zabronionego).

20.01.2016

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita składa prośbę o otrzymanie kopii uzasadnienia decyzji o umorzeniu.

07.01.2016

Zawiadomienie o umorzeniu dochodzenia bez podania przyczyny.

06.10.2015

Wszczęto dochodzenie o przestępstwo z art. 257 kk.

16.09.2015

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu.
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową lub bezwyznaniowość
Zgłaszający: Anonim
Miejsce incydentu: youtube.com, facebook.com
Data zgłoszenia: 16.09.2015
Data aktualizacji: 19.04.2016
Status: zamknięte
X
Pobierz