english
Społeczeństwo na rzecz tolerancji
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Wpis internetowy nawołujący do przemocy wobec uchodźców i promowanie ustroju nazistowskiego

Wpis internetowy nawołujący do przemocy wobec uchodźców i promowanie ustroju nazistowskiego

Na stronie "Szczecinianie przeciw imigrantom" użytkownik zamieścił wpis nawołujący do nienawiści i przemocy ze względu na pochodzenie oraz zachęcający do stosowania "rozwiązań" nazistowskich.

Informacje uzupełniające

Podjęte interwencje

07.01.2016

Sąd Rejonowy w Gryfinie II Wydział Karny postanawia uchylić zaskarżone postanowienie i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania Prokuratorowi Prokuratury Rejonowej Szczecin Zachód w Szczecinie. W uzasadnieniu: "Prokurator w toku dalszego postępowania uzyska pełną treść wpisów na portalu by zorientować się, jakich osób dotyczy wpis namawiający do zbudowania obozów i zagazowania ludzi. Następnie uzyskane informacje oceni z uwzględnieniem wskazanych wyżej czasu i sytuacji związanych z falą emigrantów z Syrii"

26.10.2015

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita wysyła zażalenie na Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania

14.10.2015

Odmowa wszczęcia dochodzenia wobec braku znamion czynu zabronionego.

11.09.2015

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu.
mowa nienawiści
dyskryminacja ze względu na przynależność etniczną, narodową lub rasową
propagowanie faszystowskiego lub totalitarnego ustroju państwa
Zgłaszający: Anonim
Miejsce incydentu: facebook.com
Data zgłoszenia: 11.09.2015
Data aktualizacji: 08.04.2016
Status: zamknięte
X
Pobierz