polish
Society for tolerance
Association against Anti-Semitism and Xenophobia

INCIDENTS DATABASE

Anti-Semitic Tweets

Internauta w serwisie społecznościowym Twitter.com zamieścił serię antysemickich tweetów, m.in. określając Żydów określeniami "bydło", "szmaty" i "k....y" oraz stosując popularny s...

explore the incident »

current
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
Sender: Anonim
Submit date: 22.02.2018
Place of the incident: twitter.com

dokumentDOCUMENTS(1)


Internet post offending on the grounds of national origin

Użytkownik serwisu youtube.pl umieścił komentarz, w którym znieważa osoby pochodzenia ukraińskiego, nazywając je "banderowskim ścierwem" 

explore the incident »

current
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
Sender: Otwarta Rzeczpospolita
Submit date: 21.02.2018
Place of the incident: youtube.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Call for the extermination of Ukrainians

Użytkownik serwisu youtube.pl umieścił komentarz, w którym wzywa do przemocy wobec Ukraińców i do ich fizycznej eksterminacji.

explore the incident »

current
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
Sender: Otwarta Rzeczpospolita
Submit date: 21.02.2018
Place of the incident: youtube.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Internet post offending on the grounds of national origin

Użytkownik serwisu youtube.pl umieścił komentarz, w którym znieważa osoby pochodzenia ukraińskiego a także wyraża życzenie śmierci w stosunku do funkcjonariuszy polskiej Policji.

explore the incident »

current
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
Sender: Otwarta Rzeczpospolita
Submit date: 21.02.2018
Place of the incident: youtube.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Holocaust denial

Użytkownik portalu wykop.pl zamieścił komentarze sugerujące, że w Holocauście zginęło nie więcej niż 271.000 ofiar posługując się dokumentami, których autorstwo jest fałszywie...

explore the incident »

current
others / I'm not sure
Sender: Anonim
Submit date: 21.02.2018
Place of the incident: www.wykop.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Anti-Semitic article

Antysemicki artykuł, opublikowany w serwisie Alex Jones - http://alexjones.pl/aj/aj-polska/aj-publicystyka/item/113549-jak-rozpoznac-zyda Jak pisze sam autor: "Jest to cykl a...

explore the incident »

current
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination on grounds of religion or atheism
Sender: Anonim
Submit date: 20.02.2018
Place of the incident: alexjones.pl

Homophobic statements on the YT channel

Użytkownik serwisu YouTube umieścił film: "Gural udaje pedała na Live OME !!!", w którym dopuszcza się znieważenia osób nieheteronormatywnych, nazywając ich ?pedałami? oraz sugeruj...

explore the incident »

current
hate speech
discrimination based on sexual orientation
Sender: Anonim
Submit date: 09.02.2018
Place of the incident: youtube.com

Anti-Semitic entry on twitter

Użytkownik serwisu twitter.com umieścił post o treści "Żydowski szmalcownik George Soros Dorobił się na rabowaniu Żydów podczas holocaustu" wraz z przerobionym materiałem wideo "z...

explore the incident »

current
hate speech
Sender: Anonim
Submit date: 05.02.2018
Place of the incident: twitter.com

Anti-Semitic, praising the Holocaust, commentary

Internauta w serwisie jbzdy.pl umieścił komentarz, znieważający Żydów i pochwalający Holokaust.

explore the incident »

current
hate speech
discrimination on grounds of ethnicity, nationality or race
discrimination on grounds of religion or atheism
promoting fascist or totalitarian state system
Sender: Anonim
Submit date: 03.02.2018
Place of the incident: jbzdy.pl

dokumentDOCUMENTS(1)


Anti-Semitic article

Antysemicki artykuł, opublikowany w serwisie Niezależne Media Podlasia - http://niezaleznemediapodlasia.pl/jedwabne-geszefty/poznaj-zyda/ Jak pisze sam autor: "Jest to cykl ar...

explore the incident »

current
hate speech
discrimination on grounds of religion or atheism
promoting fascist or totalitarian state system
Sender: Anonim
Submit date: 03.02.2018
Place of the incident: niezaleznemediapodlasia.pl
X
Pobierz